Si eres de los que te motivan los grandes desafíos, ¡esta es tu prueba! Supera los 25 obstáculos entre caminos, senderos, galerías subterráneas recorriendo parte de la historia de Menorca en la Fortaleza de la Mola, el poderío físico y la fortaleza mental serán tus grandes aliados. ¡Motívate, entrena y supérate participando en LMWR! ¿Vendrás sólo o aco

OBSTACLES


1. Salto de neumàtics L’obstacle consistirà en creuar per damunt una pila de pneumàtics col·locats al llarg de 10 m aproximadament

2. El Muro Bajo El Mur Baix consisteix en una superfície de llenya vertical de perfil baix amb una pendent positiva molt pronunciada. Els participants hauran d’escalar i passar a l’altre costat

3. Lanzamiento de jabalina Consisteix en clavar una llança en un ninot de palla.

4. Hilada Desplaçar-se al llarg de 10m aprox. arrastrant-se per davall d’una sèrie de cordes que no permetin als atletes aixecar-se.

5. Transportar Sacos de Arena Transportar sacs d’arena al llarg de 50 m en un circuit circular. Els participants han de deixar de el sac en el mateix punt que l’han recollit.

6. Rampa Cuerda / Natural Slip Wall El Muro Inclinat o Slip Wall en una superfície inclinada amb una pendent positiva molt pronunciada. De la seva part superior pengen diferents cordes amb nusos que seran d’ajuda per aconseguir escalar el mur.

7. Laberinto Piedra Els participants han de superar un laberint natural format per pedres verticals

8. Koala. Cruzar Tronco de Madera Consisteix en penjar-se per la part inferior del tronc i passar d’un extrem a l’altre sense tocar el terra en cap moment. L’obstacle s’inicia tocant amb un peu a l’estructura d’inici i finalitza quan una de les mans toca l’estructura final. Aquest obstacle permet facilitat per al nivell popular: Passar l’obstacle de peu o assegut sobre el tronc i avançar fins arribar a l’altre extrem

9. Equilibrio sobre Troncos Desplaçar-se sobre troncs al largo de 5 mts sense caure ni tocar el terra

10. Pasar por el Tubo Passar por l’interior d’un tub de 10m de longitud (1m de diàmetre col·locat en el terra)

11. “La Pieza” Bateria Vickers Passar d’un lloc a l’altre por damunt i per la part més ample del canyó Vickers

12. Peso con Polea Aixecar un pes a una altura de 4mts estirant una corda i amb l’ajuda d’una politja

13. Pujada Rampa + Paso Túnel Els participants han de creuar un túnel de curta distància

14. Pozas de Barro / Contenedores de Agua Obstacle natural amb aigua y fang amb possibilitat d’afegir cintes que creuin de banda a banda de la “poza”

15. Pasamanos con Anillas (estructura truss) Desplaçar-se 5/10m al llarg d’una estructura elevada de 2,5/3m de altura amb la simple ajuda de les anelles

16. Rocódromo Horizontal Desplaçar-se lateralment per un rocòdrom horitzontal a lo largo de 5/10m

17. Estrella Damm Obstacle relacionat amb l’anunci realitzat per Estrella Damm. Consistirà en el transport similar al d’un cambrer d’una bandeja de gots reutilitzables plens d’aigua

18. Caja Munición (superar obstáculo de carga en el interior de la Galería) L’obstàcle consistirà en creuar la galeria interior amb la càrrega d’una caixa de “munició”. Cada participant haurà de recollir una caixa i depositar-la en el punt mercat per la organització (25m aprox). Arribar sense la càrrega suposarà la repetició de l’obstacle o la desqualificació. Es donarà l’obstacle per superar un cop depositada la càrrega en el punt indicat. La càrrega s’ha de transportar a pes, no es pot arrossegar.

19. La Red Passar por davall de una red, l’obstacle es donarà per superar una volta es surti per l’extrem oposar al de l’entrada

20. Carga de Troncos Carregar un tronc sobre l’espatlla seguint el recorregut marcat (20m aprox). El tronc es deposita en el munt, no estarà permès llançar-lo

21. The Wall El Mur inclinat a Slip Wall consisteix en una superfície inclinada amb un apendent molt pronunciada. Es col·locaran diferents “palets” o suports, similars que serviran com punt de suport en la pujada

22. Combo. Paso Contenedores de Agua Superar quatre contenidors d’obres situats uns darreres els altres. Els contenidors estaran plens d’aigua freda i altres elements amb terra, palla, etc.

23. Combo. UpDown(estructura madera) Desplaçar-se al llarg d’una estructura de fusta. El llistó més baix hi ha que passar-lo per baix i el llistó més alt per damunt. No es permet el suport en els laterals de l’estructura per superar-lo. El nivell popular permet ajudar-se a superar l’obstacle i també es poden ajudar amb els laterals de les estructures.

24. Combo. Monkey Bars Superar una estructura de barres situades a una altura de 2,5m simplement amb la força dels braços sense caure ni tocar amb els peus al terra

25. Línia de Fuego Prova final de LMWR. Sobrepassar vaires línies de fogueres o brases